Limanowa, Łososińska 32a
+48 691 739 856
Limanowa, Łososińska 32a
691 739 856

System zarządzania pacjentami

System zarządzania pacjentami to system przywoływania pacjentów w oparciu o technologie RFID. Jest to rozwiązane zwiększające komfort pacjenta, usprawniające oraz oszczędzające czas personelu.

Ogólna charakterystyka "Systemu zarządzania pacjentami"
Ewidencja pacjentów
Przypisywanie pacjentowi opaski podczas rejestracji wraz z numerem (ochrona danych osobowych) i stanem zagrożenia (ilość kolorów do wyboru).
Zarządzanie kolejką pacjentów
Kolejkowanie pacjentów i wywoływanie ich do gabinetu (automatyczne otwieranie odpowiednich drzwi).
Zarządzanie czasem oczekiwania
Informowanie pacjentów o kolejności przyjęć i szacowanym rzeczywistym czasie oczekiwania (monitory w poczekalni i przed gabinetami).
Powrót z badań do kolejki
Automatyczne ustawianie pacjentów w kolejce po powrocie z badań.
Monitoring stanu zdrowia
Monitorowanie stanu pacjentów w poczekalni oraz przed gabinetami.
Priorytetyzacja - ustalenie pilności działań
Możliwość zmiany kolejności pacjentów na każdym etapie ze względu na stan zagrożenia.